پترو جم نوژان

فروشنده موادشیمیایی و محیط های کشت میکروبی وتجهیزات آزمایشگاهی

لیست محیط های مرک آلمان صفحه سوم 6و66320955

ردیف

محیط های کشت مرک

کــدکـالا

 

154

فنل رد براث

110987

 

155

کازو براث

105459

 

156

کازوآگار

105458

 

157

کلیگرآیرون آگار KIA

103973

 

158

کینگ آگار بی B

110991

 

159

کلمبیا آگار

110455

 

160

کا افKF

110707

 

161

کامپیلوباکتر سلکتیو آگار

102248

 

162

افزودنی کامپیلوباکتر سلکتیو آگار

102249

 

163

کازئین پپتون لستین پلی سوربات

111723

 

164

کانا مایسین اسکولین آزاید آگار

105222

 

165

کروموکالت (انتروکوکسی براث)

110294

 

166

کلیفرم آگار (کروموکالت )

110426

 

167

کانت آگار

110878

 

168

گازپک A

113829

 

169

گازپکC

116275

 

170

گلوکز

108342

 

171

گرم نگتیوGN

110756

 

172

گالاکتوز

104262

 

173

لیستریا اینریچمنت براث

110549

 

174

لامپ UV

113203

 

175

لونشتاین جانسون براث TB

105400

 

176

لاکتوز TTC آگار (تریجیتول)

107680

 

177

لاکتوز براث

107661

 

178

لایزین آیرون آگار

111640

 

179

لتین آگار

110404

 

180

لتین براث

110405

 

181

لوریل سولفات براث

110266

 

182

مالتوز

105910

 

183

مانیتول (دی مانیت)

105982

 

184

میت اکستراکت (بیف اکستراکت )

103979

 

185

مالاشیت گرین براث

110329

 

186

مالت اکستراکت

105391

 

187

مالت اکستراکت براث

105297

 

188

مالت اکستراکت آگار

105398

 

189

مک کانکی آگار

105465

 

190

مک کانکی براث

105396

 

191

مانیتول سالت آگار

105404

 

192

مولرهینتون آگار

105437

 

192

مولرهینتون براث

110293

 

193

مولرهینتون آگار(شماره مخصوص)

105435

 

194

موسل براث EE براث

105394

 

195

معرف گازپک

115112

 

196

مایکوبیوتیک آگار

105467

 

197

 

 

 

                                                                            

ردیف

محیط های کشت مرک

کــدکـالا

 

198

نوترینت آگار

105450

 

199

نوترینت براث

105443

 

200

نئوپپتون       ( پپتون یونیورسال)

107043

 

201

ویتامین اسید فولیک     100 گرمی

111990

 

202

ویتامین اسید نیکوتینیک 100 گرمی

111992

 

203

ویتامین              B12100 گرمی

111988

 

204

ویتامین اسید پانتوتنیک   100 گرمی

111993

 

205

ویتامین بیوتین             100 گرمی

111989

 

206

وای جی سیYGC

116000

 

207

وی آر بی VRB

101406

 

208

وی آر بی دیVRBD

110275

 

209

ورت آگار

104548

 

210

ورت براث

105459

 

211

ووگل جانسون

105405

 

212

هکتوئن انتریک آگار

111681

 

213

ییست اکستراکت

103753

 

214

ییست اکستراکت آگار

103750

 

215

یرسینا سلکتیو آگار (CIN A)

116434

 

216

افزودنی یرسینا سلکتیو آگار (CIN A)

116466

 

217

ای سی (ES) کلیفرم آگار

100888

 

218

 

 

 

219

 

 

 

220

 

 

 

221

 

 

 

222

 

 

 

223

 

 

 

224

 

 

 

225

 

 

 

226

 

 

 

227

 

 

 

228

 

 

 

229

 

 

 

230

 

 

 

231

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ساعت 16:9  توسط   |