پترو جم نوژان

فروشنده موادشیمیایی و محیط های کشت میکروبی وتجهیزات آزمایشگاهی

لیست محیط های مرک آلمان صفحه اول 6و66320955

 

محیط های کشت مرک آلمان MERCK           

ردیف

محیط های کشت مرک

کــدکـالا

قیمت فروش

1

آر سی ام RCM رینفرس کلستریدیوم

105410

 

2

آر2 آگارR2

100416

 

3

آر وی اس RVS(سالمونلا اینریچمنت براث)

107700

 

4

آزاید دکستروز براث

101590

 

5

ارنج سرم آگار(OSA)

110673

 

6

ای آی ام SIM

105470

 

7

اس اس آگار SS

107667

 

8

ای پی اس SPS

110235

 

9

اسکیم میلک

115363

 

10

اسکیم میلک پلیت کانت

115338

 

11

اکسیداز نوار

113300

 

12

اگ یولگ تلوریت دار

103784

 

13

اگ یولگ

103785

 

14

آگار آگار (یک کیلویی)

101614

 

15

ال بی آگار LB

110283

 

16

ال بی براث LB

110285

 

17

آلکالین پپتون واتر

101800

 

18

ام 17آگار (M17)

115108

 

19

ام 17 براث (M17)

115029

 

20

ام آر اس آگار MRS

110660

 

21

ام آر اس براثMRS

110661

 

22

ام آر وی پی MRVP

105712

 

23

ای ای براثEE

105394

 

24

اندو آگار

104044

 

25

آنتی بیوتیک شماره 11

105269

 

26

او افOF

110282

 

27

اوره آگار

108492

 

28

اوره براث

108483

 

29

ای ام  بی EMB

101347

 

30

ای پی تی آگار(APT)

110453

 

31

اکسی تتراکسیلین گلوکز ییست آگار (OGY)

110877

 

32

آ-1 براث(A1)

100415

 

33

ای سی EC

110765

 

34

ایکس ال دی XLD

105287

 

35

اکس بایل

103756

 

36

ال ام ایکس (LMX)

110620

 

 

ردیف

محیط های کشت مرک

کــدکـالا

 

37

آنتی بیوتیک شماره      1

105272

 

38

آنتی بیوتیک شماره     2

105270

 

39

آنتی بیوتیک شماره     3  

105273

 

40

انتروکوکسی براث(کروم کالت )

110294

 

41

آرژنین براث

113892

 

42

ای کولای فلورو کالت

104036

 

43

استاندارد 1 نوترینت آگار

107881

 

44

استاندارد کانت آگار

101621

 

45

استافیلوکوک براث(جیولتی ـــ کانتونی براث)

110675

 

46

آکسفورد لیستریا سلکتیوآگار

107004

 

47

افزودنی  آکسفورد لیستریا سلکتیوآگار

107006

 

48

آنائروبیک آگار

105452

 

49

استافیلوکوکوس اینریچمنت براث

107899

 

50

آدونیتول

100846

 

51

ایکس ال تی 4 آگار (XLT4  AGAR)

113919

 

52

بیسموت سولفیت آگار

105418

 

53

بایل اسکولین آزایدآگار

100072

 

54

بایل سالت

104054

 

55

برد پارکر

105406

 

56

بروسلا آگار

110490

 

57

بریلیانت گرین براث

105454

 

58

بریلیانت گرین آگار(اصلاح شده)

107237

 

59

بریلیانت گرین آگارBPL

107236

 

60

بریلیانت گرین آگار

107232

 

61

برین هارت آگار

113825

 

62

برین هارت براث

110493

 

63

بلاد آگار

110886

 

64

بروموکرزول پرپل آزاید براث

103032

 

65

بیف اکستراکت 

103979

 

66

باسیلوس سرئوس سلکتیو آگار (MYP)

105267

 

67

افزودنی باسیلوس سرئوس سلکتیو آگار (MYP)

109875

 

68

بت آگار

107994

 

69

پوتیتودکستروز آگار

110130

 

70

پپتون گوشت  باکتو پپتون (یک کیلویی)

107224

 

71

پپتون گوشت( تریپتون)

107214

 

72

پالکام لیستریا سلکتیوآگار

111755

 

73

افزودنی پالکام لیستریا سلکتیوآگار

112122

 

                                            

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ساعت 16:12  توسط   |